Kontakt

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Tel.: 02 4848 4040
E-mail: info@sketch.sk

Sketch s.r.o.
Ružomberská 6
821 05 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Sketch s.r.o.
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

IČO: 47 02 40 71
DIČ: 20 23 68 89 97
IČ DPH: SK 20 23 68 89 97
Registrácia: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro,
vložka číslo 87168/B